Preskoč na obsah

Občianska mierová iniciatíva ISM BV

Iniciatíva za spravodlivý mier na Blízkom východe

Sme neformálne združenie ľudí rôznych profesií a náboženských príslušností i bez nich, s cieľom podporiť realizáciu spravodlivého, trvalo udržateľného mieru na Blízkom východe, špecificky na území Palestíny / Izraela.

 

Sme presvedčení, že kľúčom k mierovému ukončeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu je spravodlivé, demokratické právne a spoločenské prostredie, v ktorom sa následne môžu vedľa seba a v spolupráci rozvíjať jednotlivé, majoritné i minoritné etnické, náboženské, kultúrne komunity.

Naše ciele a činnosť

Hlavným cieľom ISM BV a ďalších európskych a svetových mierových organizácií je lokálnou zmenou atmosféry prispieť k poklesu napätia aj na historickom území Palestíny, tak aby tamojšia spoločenská situácia umožňovala dôstojný život v mieri pre obyvateľov každého etnického pôvodu a bez ohľadu na vierovyznanie (Židov, Palestínčanov, resp. židov, moslimov, kresťanov, ale aj ďalších minoritných skupín, ako napr. afrických migrantov).

Osveta

Základom náplne ISM BV je šírenie povedomia o dejinách, spoločenskej situácii, súčasných životných podmienkach a aktuálnom dianí na území Palestíny / Izraela.

 

Prostredníctvom monitoringu svetového spravodajstva a necenzurovaných správ z prvej ruky, organizovaním kultúrnych podujatí, prezentácií, besied, protestov a publikačnou činnosťou otvárame dialóg na lokálnej úrovni. Prinášame autentické stretnutia a porozumenie do izolovaných prostredí, trpiacich názorovou skostnatenosťou a predsudkami, kde ľahko nachádza živnú pôdu démonizácia neznámeho a kolektívne vinenie, vedúce prekvapivo často až ku sklonom k dehumanizácii na základe rasového alebo náboženského odlišovania.

Pomoc

Charitatívna činnosť sa stala životne dôležitou v situácii viacnásobnej humanitárnej katastrofy, aká dolieha v pásme Gazy po poslednom útoku v lete 2014, hlavne na nových 500 000 vútorne vysídlených utečencov bez strechy nad hlavou a na siroty, ale prakticky pre všetkých obyvateľov, trpiacich sedemročným izraelským obliehaním a ekonomickou blokádou.

 

Podieľame sa na propagácii a sprostredkovaní spoľahlivých, preverených kontaktov na priamu donáciu organizáciám, ktoré financujú dobrovoľnícke rekonštrukčné práce a humanitárnu činnosť v pásme Gazy.

BDS

Významným pilierom pôsobnosti orientovanej na pozitívnu zmenu je propagovanie kultúrneho, akademického, ekonomického a diplomatického bojkotu v súlade s direktívami svetového BDS hnutia.

 

Cieľom sankcií je spoluvytvárať politický a ekonomický tlak na štát Izrael, aby zosúladil svoju politiku so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva a ukončil trend, ktorým priamo aj nepriamo ruinuje a ohrozuje aj životy svojich vlastných obyvateľov.

Forma aktivít

Doterajšia činnosť občianskej iniciatívy ISM BV spočíva výlučne v dobrovoľníckych aktivitách. Členstvo v ISM BV je voľné a členský príspevok na materiálne zabezpečenie aktivít je v dobrovoľnej výške.