Preskoč na obsah

Za prepustenie Khalidy Jarrar

Pripojte sa k požiadavke na prepustenie politických väzňov, zadržiavaných Izraelom bez riadneho súdneho postupu

Khalida Jarrar je poslankyňou Palestínskeho parlamentu a členkou Palestínskej komisie pre vyšetrovanie Medzinárodným kriminálnym súdom (International Criminal Court, ICC). Palestína sa stala právoplatným členom ICC 1.4.2015, teda deň pred brutálnou nočnou raziou desiatok izraelských okupačných vojakov do domu Khalidy Jarrar v Ramalláhu a jej zadržaním. Následne bola uväznená bez obvinenia či súdneho procesu a prevezená do väznice v Izraeli. Izrael v súčasnosti zadržiava 16 palestínskych zákonodarcov. V piatok 17. apríla si svet pripomína Deň palestínskych politických väzňov.

Na nezákonnosť uplatneného postupu tzv. administratívnej väzby naliehavo reaguje Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) aj poslanci Európskeho parlamentu.

Podpísaním petície a ďalšími krokmi sa môžete aj Vy postaviť za dodržiavanie ľudských práv a záväzných medzinárodných konvencií, ktoré Izrael beztrestne porušuje.

Podrobnejšie informácie o situácii palestínskych väzňov Izraela nájdete aj vo vyhlásení Palestínskeho veľvyslanectva v SR pri príležitosti Dňa palestínskych väzňov 2015, prípadne v angličtine v dokumente právneho centra Adalah, ktoré sa venuje ľudským právam arabskej minority v Izraeli.

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vydal 10. apríla 2015 tlačovú správu, ktorou reaguje na zadržanie palestínskej političky Khalidy Jarrar

"Sme znepokojení pretrvávajúcim a stále častejším uplatňovaním tzv. administratívnej väzby, ktorú izraelské úrady využívajú proti Palestínčanom. Administratívni väzni sú zadržiavaní bez obvinenia, bez súdu, často na základe nezverejnených dôkazov, na obdobie do šesť mesiacov, ktoré možno predĺžiť na dobu neurčitú. Takto zadržaných často presúvajú do väzníc v Izraeli, čím porušujú Štvrtú Ženevskú konvenciu.

Naposledy to bola Khalida Jarrar, členka Palestínskeho parlamentu (Palestinian Legislative Council, PLC), ktorú zatkli 2. apríla a následne 5. apríla umiestnili do administratívnej väzby, na základe príkazu vydaného izraelským vojenským veliteľom na Západnom brehu. Khalida Jarrar je naďalej v administratívnej väzbe vo väzení v Izraeli. Príkaz na jej zatknutie v súčasnosti preveruje vojenský súd v izraelskej väznici Ofer na Západnom brehu. V prípade, že potvrdia jeho platnosť, Khalida Jarrar bude väznená šesť mesiacov, bez súdu a bez obvinenia, s možnosťou vydať nové rozhodnutie o zadržaní na dobu neurčitú.

Nie je to po prvý raz, čo Khalida Jarrar čelí úradnému rozhodnutiu izraelského vojenského veliteľa na Západnom brehu. 20. augusta 2014 obdržala vojenské nariadenie na vysťahovanie do 24 hodín z Ramalláhu, kde žije, do oblasti Jericha, kde by podliehala obmedzeniam pohybu po dobu šesť mesiacov. Izraelský súd po odvolaní skrátil obmedzenia na jeden mesiac.

Izraelský postup zadržania na základe rozhodnutia úradov mnohokrát odsúdila Rada OSN pre ľudské práva, ktorá dohliada na uplatňovanie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ratifikovaného Izraelom. Napriek tomu vo februári tohoto roka bolo evidovaných 424 prípadov Palestínčanov väznených na základe úradných príkazov na zadržanie – čo je viac ako dvojnásobok 181 Palestínčanov v administratívnej väzbe pred rokom.

Ešte raz vyzývame Izrael, aby skoncoval s praxou administratívneho zadržiavania Palestínčanov. Vyzývame buď k bezodkladnému prepusteniu všetkých administratívnych väzňov, alebo k ich okamžitému obvineniu a stíhaniu so všetkými súdnymi náležitosťami a zárukami, aké požadujú medzinárodné ľudskoprávne zákony a štandardy."

(Pôvodné znenie tlačovej správy OHCHR)

 

58 poslancov Európskeho parlamentu listom z 13. apríla 2015 burcuje EÚ z nečinnosti pri porušovaní ľudských práv a medzinárodných konvencií Izraelom

V liste vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federike Mogherini podpísaní europoslanci žiadajú, aby EÚ bezodkladne podnikla kroky na prepustenie palestínskej poslankyne Khalidy Jarrar:

"Odvolávajúc sa na vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 4. septembra 2008, ktoré vyzýva na "okamžité prepustenie uväznených členov Palestínskeho parlamentu (Palestinian Legislative Council, PLC)," naliehame na EÚ a jej členskej štáty, aby okamžite zareagovali na zatknutie členky PLC Khalidy Jarrar a zabezpečili prepustenie všetkých šestnástich uväznených členov PLC," píšu európski poslanci.

List pokračuje: "Zatknutie Khalidy Jarrar a ostatných členov Palestínskeho parlamentu, ako aj ich prevoz z okupovaných území do Izraela nehorázne porušuje nielen Články 49 a 76 Štvrtej Ženevskej konvencie, ale aj medzinárodné konvencie a postupy, ktoré sa vzťahujú na volených politických zástupcov. Poslanci Palestínskeho parlamentu sú často držaní v administratívnej väzbe bez obvinenia a súdu, alebo súdení vojenskými súdmi, ktoré sledujú politické ciele a ničím nenapĺňajú štandardy spravodlivého súdneho procesu."

Poslanci ďalej žiadajú vysokú predstaviteľku EU pre zahraničné veci: "Naliehame na Vás, aby ste využili svoju pozíciu na získanie podpory medzi inštitúciami EÚ a jej členských štátov, a aby ste sa ich snažili presvedčiť na podniknutie zmysluplných krokov, ktoré vystavia Izrael citeľnému tlaku na prepustenie Khalidy Jarrar a palestínskych politických väzňov, vrátane všetkých 16 zadržaných členov PLC."

(Celý list europoslancov za oslobodenie Khalidy Jarrar v pôvodnom znení, zdroj: ECCP)

 

K výzvam na prepustenie Khalidy Jarrar, zadržiavanej Izraelom bez riadneho súdneho postupu, sa môžete pripojiť aj Vy podpísaním petície.

Navigácia Navigácia