Preskoč na obsah

List europoslancov vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci Federike Mogherini

Výzva na zaujatie konzistentných a legitímnych vzťahov EÚ s Izraelom

List europoslancov vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federike Mogherini, v ktorom žiadajú pozastaviť platnosť Asociačnej dohody s Izraelom, v záujme dodržiavania ľudských práv, medzinárodného práva a plnenia vlastných záväzkov.

Vážená vysoká predstaviteľka,

ako viete, viac ako 300 ľudskoprávnych organizácií a iniciatív, odborových organizácií a politických strán z celej Európskej únie Vám napísalo výzvu, aby EÚ prerušila platnosť Asociačnej dohody s Izraelom.

 

Amnesty International a palestínske organizácie zdokumentovali zámerné cielenie vojenských útokov na civilné obyvateľstvo a páchanie iných vojnových zločinov počas posledného útoku na Palestínčanov v Gaze.

 

Ide o vážne porušenia medzinárodného práva a ľudských práv, aké nemožno tolerovať.

 

EÚ posprávnosti odsúdila stavbu osád na okupovanom Palestínskom území ako ilegálnu podľa medzinárodného práva. Žiaľ, ukazuje sa, že takéto výhrady EÚ nemajú dopad na politiku štátu Izrael.

 

Aj viaceré telesá OSN, vrátane Rady pre ľudské práva, opakovane odsúdili porušovanie medzinárodného práva štátom Izrael.

 

Článok 2 Asociačnej dohody definuje, že vzťahy medzi EÚ a Izraelom musia "byť založené na rešpektovaní ľudských práv a na demokratických princípoch".

 

Narastá znepokojenie, že EÚ zlyháva v primeranej reakcii na izraelské porušovanie vlastných záväzkov vyplývajúcich z článku 2 Asociačnej dohody, a tým vysiela Izraelu odkaz, že porušovanie základných ľudských práv je tolerovateľné.

 

Okrem toho, chýbajúce dôsledné zakročenie zo strany EÚ je v nesúlade s promptnosťou, s akou boli zapracované obmedzujúce opatrenia voči Rusku v súvislosti s krízou na Ukrajine v uplynulých mesiacoch a voči viac ako 30 ďalším krajinám.

 

Lisabonská zmluva definuje, že vonkajšia činnosť EÚ musí byť v súlade s princípmi základných slobôd, rešpektovaním ľudskej dôstojnosti, rovnosti, solidarity a demokracie, chartou OSN a medzinárodným právom.

 

Na to, aby EÚ fungovala v súlade s týmito svojimi právnymi záväzkami, a aby zostala relevantným činiteľom, ktorý je schopný svojou činnosťou zvyšovať rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, je nevyhnutné, aby uplatňovala podmieňovacie klauzuly, akou je aj Článok 2 Asociačnej dohody s Izraelom.

 

EÚ by mala zohrávať významnú úlohu v presadzovaní spravodlivého mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi, založeného na dodržiavaní záväzkov, ustanovených v medzinárodných dohodách.

 

Z tohoto dôvodu sa obraciame na Európsku komisiu, aby zvážila prerušenie platnosti Asociačnej dohody s Izraelom, pokým Izrael nepodnikne okamžité základné kroky smerom k zosúladeniu svojej politiky s medzinárodným právom.

 

Zároveň žiadame Európsku komisiu, aby zvážila, aké kroky je nevyhnutné podniknúť, aby EÚ a jej členské štáty napĺňali vlastné právne záväzky, definované v nariadení Medzinárodného súdneho dvora z r. 2004, a podľa ktorých nemôže schvaľovať, napomáhať či podieľať sa na porušovaní medzinárodného práva štátom Izrael. Medzi tieto potrebné kroky patrí aj uvalenie obmedzujúcich opatrení na obchodné a ekonomické vzťahy, ktoré napomáhajú pretrvávaniu a rozširovaniu ilegálnych izraelských osád mimo svojho územia.

 

Žiadame Vás, aby ste viedli Európsku úniu k pevným opatreniam na podporu spravodlivého mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi.

 

S úctou,

 

(podpisy 63 poslancov Európskeho parlamentu)

 

Môžete si prečítať pôvodné znenie listu v anglickom jazyku, na konci ktorého nájdete aj zoznam jeho signatárov.