Preskoč na obsah

NIE zväzku s okupáciou!

Výzva európskych organizácií na pozastavenie platnosti Asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom

Spoločné vyhlásenie európskych organizácií, adresované vysokej predstaviteľke EU pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federike Mogherini na začiatku jej funkčného obdobia, 2. novembra 2014. (Pozrite si aj videozáznamy s vyjadrením niektorých slovenských signatárov.)

 

                  

Dôrazne odsudzujeme posledný izraelský masaker Palestínčanov v obliehanom pásme Gazy. Viac ako 2 160 Palestínčanov bolo zabitých, viac ako 10 800 zranených a viac ako 500 000 ľudí bolo vysídlených zo svojich zničených domovov. OSN spolu s ďalšími medzinárodnými organizáciami obvinili Izrael z vojnových zločinov, medzi inými z cieľavedomého útoku na civilistov a občiansku vybavenosť vrátane škôl a nemocníc.

 

Podľa slov vrcholného predstaviteľa OSN pre palestínskych utečencov Pierra Krähenbühla: "Deti zabíjané v spánku, to je hanebná bezočivosť voči nám všetkým a potupa medzinárodného spoločenstva."

 

Porušovanie medzinárodného práva zo strany Izraela však nezačalo až nedávnym útokom na Gazu. Celé desaťročia Izrael odopiera Palestínčanom právo na sebaurčovanie: násilným oberaním o územie a prírodné zdroje, núteným vysídlovaním Palestínčanov z ich území, systematickou diskrimináciou a tiež brutálnymi represiami voči tým, ktorí sa pokúšajú čeliť izraelskej okupácii a rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Bezprostredne po ukončení masakra v Gaze Izrael oznámil skonfiškovanie ďalších 1 000 akrov palestínskeho územia v oblasti Betlehema, na okupovanom palestínskom území Západného brehu, s účelom rozširovania nezákonných izraelských osídlení. OSN a EÚ, spolu s ďalšími svetovými organizáciami, obviňujú Izrael z porušovania medzinárodného práva počas celého trvania izraelskej okupácie palestínskych území.

 

Prostredníctvom pretrvávajúcej Asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom a upevňovaním vzájomných vzťahov EÚ a jej členské štáty vysielajú Izraelu signál, že nemusí rešpektovať medzinárodné právo. EÚ aktívne prispieva k atmosfére beztrestnosti štátu Izrael. Ponechaním prednostného prístupu Izraelu na európske trhy a prístupu k programom na financovanie napriek sústavnému porušovaniu medzinárodného práva, poskytuje EÚ Izraelu podporu v tomto porušovaní, a tiež zlyháva v plnení vlastných záväzkov.

 

Ako organizácie odmietajúce všetky formy diskriminácie, vrátane antisemitizmu a islamofóbie, a ako podporovatelia práva všetkých národov na slobodu a dôstojnosť, vyzývame Európsku úniu na pozastavenie platnosti Asociačnej dohody s Izraelom po dobu, kým Izrael zosúladí svojou politiku a činnosť s medzinárodným právom. Obraciame sa aj na občanov členských štátov EÚ, aby sa pridali k tejto výzve.

 

Pôvodné znenie so zoznamom 309 európskych signatárov, vrátane siedmich slovenských združení:

 

223. Iniciatíva za spravodlivý mier na Blízkom východe

224. Inštitút ľudských práv

225. Palestínsky klub na Slovensku

226. Sieť proti chudobe

227. Slovensko bez náckov

228. Utopia

229. Zjednotení za mier

 

Vypočujte si vyhlásenia niekoľkých ich zástupcov a poslanca NR SR na našich videozáznamoch.