Preskoč na obsah

Začnime ozdravný proces

Stanovisko Iniciatívy za spravodlivý mier na Blízkom východe k európskej výzve na pozastavenie platnosti Asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom

Ukončenie okupácie Palestíny nie je jednostranne výhodné riešenie. Ukončenie okupácie je základnou podmienkou na rozpustenie izraelsko-palestínskeho napätia a začiatok ozdravného procesu naprieč majoritnou, privilegovanou izraelskou židovskou populáciou, po generácie ideologicky ohýbanou a donucovanou k aktívnej spoluúčasti na výkone nehumánnej štátnej politiky. Aj ako slovenskí občania môžeme takýto proces pomôcť iniciovať.

Neúnosná situácia

Etnické čistky a útlak voči pôvodným palestínskym obyvateľom bez ohľadu na ich vierovyznanie (moslimom aj kresťanom) pretrvávajúce od čias prípravy územia na vznik tzv. "židovského štátu" do dnešných dní, sú neospravedlniteľné.

 

Základné ľudské práva, týkajúce sa pobytu a občianstva, pohybu, prístupu k prírodným zdrojom a vlastnému majetku, vzdelávania, rozvíjania vlastnej kultúry a i. sú Palestínčanom obmedzované do krajnej miery a upierané formou diskriminačných rasových zákonov aj rasovo motivovanými zločinmi - či už zo strany izraelských ozbrojených zložiek, alebo zo strany nelegálnych, štátom dotovaných židovských osadníkov. V etnokratickej atmosfére beztrestnosti zostávajú spravidla nepotrestané aj nevyšetrované.

 

Okupačná politika Izraela  zákonite nevedie, a nikdy nemôže viesť k stabilnému mieru. Okrem bezprostredného ničivého dopadu prevažne na Palestínčanov má ničivý dopad aj na vlastných židovských obyvateľov. Na jednej strane ich štát zneužíva na povinnú spoluúčasť na zločinoch proti ľudskosti, napr. povinnou vojenskou službou, ktorej praktiky v mnohých zanechávajú trvalé traumy. Na druhej strane ich štátny teror vystavuje riziku, že sa stanú terčom radikálnych, teroristických foriem odboja. V neposlednom rade židovskí obyvatelia Izraela, ktorí si trúfnu vyjadriť nesúhlas s nedemokratickým, etnokratickým režimom, čelia sankciám v zamestnaní, spoločenskej šikane aj útokom.

 

Politika vlády Benjamina Netanjahua uprednostňuje nenásytnú expanziu, podčiarknutú rétorikou "svätej vojny", akú vieme bez zaváhania odsúdiť v prípade zneužívania inými náboženstvami. Odvracaním sa pred trpezlivými, racionálnymi mierovými ponukami palestínskej vlády vystavuje všetkých bez rozdielu fatálnym rizikám, v prostredí podnecovania k nevraživosti a nemožnosti spolunažívania.

 

Ako upozornil samotný prezident Izraela Reuven Rivlin, izraelská spoločnosť je chorá rasovou nenávisťou.

 

Reálne kroky k mieru môžu začať v Európe

Empiricky sa potvrdilo, že pozorovania palestínskych, izraelských i svetových ľudskoprávnych organizácií, rovnako ako rezolúcie OSN dlhodobo nevedú Izrael k zosúladeniu svojej politiky s medzinárodným právom.

 

Vlna symbolického uznania Palestínskeho štátu, ktorá sa pomaly šíri Európou, je indikátorom pomalého posunu do novej, humanistickejšej éry našej spoločnosti. Bez záujmu Izraela pristúpiť k skutočným mierovým rokovaniam, resp. bez postavenia štátu Izrael pred medzinárodný súdny dvor však hrozí, že v tejto symbolickej rovine aj zostane. Treba si uvedomiť, že pre obyvateľov Palestíny / Izraela to neznamená len pasívne čakanie, ale ďalšie zmarené životy.

 

Je najvyšší čas, aby EÚ prestala legitimizovať politiku Izraela dodávkami zbraní a prístupom Izraela k európskym dotačným programom na výskum, využívaným aj na zbrojenie, alebo obchodnými vzťahmi, podporujúcimi rozširovanie nelegálnych osídlení na okupovaných palestínskych územiach.


Palestínske organizácie 18. septembra 2014 vyslali a zverejnili list európskej komisárke pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej s požiadavkou na prerušenie Asociačnej dohody, ktorá vytvára rámec pre európsko-izraelské vzťahy od roku 2000. Platnosť tejto Asociačnej dohody je v rozpore s jej vlastným 2. článkom ("Vzájomné vzťahy sú založená na rešpektovaní ľudských práv a demokratických princípov") a na rozdiel od európskych opatrení, vyvodených voči iným štátom (Srí Lanka, Rusko), v prípade Izraela EÚ rozvíjaním vzťahov na základe Asociačnej dohody nehumánnu politiku tohoto štátu legitimizuje.

 

K požiadavke sa pripojil široký okruh európskych organizácií vlastným spoločným vyhlásením. Nástupkyni na poste európskej komisárky pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federike Mogherini ho doručili na začiatku jej funkčného obdobia, 2. novembra 2014. Jeho slovenské znenie, so zoznamom slovenských signatárov, nájdete tu.

 

Tisíce občanov členských štátov EÚ, vrátane Slovenskej republiky, sa obrátili na svojich zástupcov v Európskom parlamente s nahliehavou žiadosťou o riešenie neuspokojivého stavu. 26. januára 2015 obdržala Federica Mogherini list od 63 poslancov Európskeho parlamentu, povzbudených touto občianskou podpisovou iniciatívou, v ktorom ju žiadajú zvážiť bezodkladné pozastavenie platnosti Asociačnej dohody EÚ s Izraelom.

 

 

Ako občania, ktorí nechceme opakovať tragické historické chyby a nečinne sa prizerať na hromadnú ľudskú tragédiu, ktorá má dosah na medzinárodnú bezpečnosť, môžeme sa zapojiť aj do mediálnej kampane, upriamujúcej pozornosť na tento problém.

 

Fungujúca demokracia znamená aj prijatie vlastnej zodpovednosti.

 

 

Citizens Action - Suspend the EU-IL Association Agreement

 

 

Vypočujte si vyhlásenia zástupcov slovenských organizácií, podporujúcich túto iniciatívu.