Preskoč na obsah

STOP Asociačnej dohode EÚ s Izraelom!

Zapojte sa do mediálnej kampane za zastavenie špirály násilia v Palestíne / Izraeli.

Prerušením platnosti Asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Izraelom sa EÚ zbaví záťaže spoluviny za pokračujúcu krvavú kolonizáciu medzinárodne definovaných palestínskych území a Izrael dostane jasný a citeľný signál, že medzinárodné právo je záväzné pre všetkých.

Asociačná dohoda vytvára rámec pre európsko-izraelské vzťahy od roku 2000. Jej platnosť je v rozpore s jej vlastným 2. článkom ("Vzájomné vzťahy sú založená na rešpektovaní ľudských práv a demokratických princípov"). Na rozdiel od európskych opatrení, vyvodených voči iným štátom (Srí Lanka, Rusko), v prípade Izraela EÚ rozvíjaním vzťahov na základe Asociačnej dohody politiku tohoto štátu legitimizuje.

Ukončenie izraelskej okupácie Palestíny nie je jednostranne výhodné riešenie. Ukončenie okupácie je základnou podmienkou na rozpustenie izraelsko-palestínskeho napätia a začiatok ozdravného procesu naprieč majoritnou izraelskou populáciou, po generácie ideologicky ohýbanou a donucovanou k aktívnej spoluúčasti na výkone nehumánnej štátnej politiky.

Prečítajte si stanovisko Iniciatívy za spravodlivý mier na Blízkom východe a správu o kampani 2014/2015 na pozastavenie platnosti Asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom.

Vypočujte si, čo nám o tejto európskej iniciatíve povedali niektoré slovenské osobnosti:

 

 

 

 

 

 

Zapojte sa aj Vy do mediálnej kampane, upriamujúcej pozornosť na kroky, nevyhnutné na zastavenie špirály násilia v Palestíne / Izraeli.